Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

  • योगमाया प्रतिष्ठान गौंडेनीमा रहेको योगमायाको प्रतिमा

  • दिङ्गला बजार

सबै समाचार
विजय राई
विजय राई

शाखा अधिकृत

चिरञ्‍जीवी गुरागाई
चिरञ्‍जीवी गुरागाई

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)


सबै समाचार