नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दिङ्गला भोजपुर


नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यबस्था

नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यबस्था तथा निर्देशिकाहरु

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

Title Size Download
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ 75 KB  Download
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ 352 KB  Download
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ 527 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय