नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दिङ्गला भोजपुर


कार्यालय सम्पर्क नं‌

  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी :- 98520-17777 (माे.) , 029-420715
  •  ईलाका प्रशासन कार्यालय दिंला:-  ०२९४२११२३,  ९८५२०७७१२३(माे.)
  • फ्याक्स :-   ०२९४२११२३
  • राहदानी सम्बन्धी बुझ्नको लागि नाेटिस वोर्ड सेवा :- 1680029420133
  • राहदानी सम्बन्धी बुझ्नको लागि SMS सेवा :- CL Space MRP लेखि 7373 मा पठाउने

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय