नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दिङ्गला भोजपुर


प्रशासन शाखा

१. ना.सु. देवराज सुवेदी ९८४९३६४५१७
२. का.स. शेर बहादुर गुरुङ्ग ९८१२३५८९२८

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय