Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 चिरञ्‍जीवी गुरागाई नायब सुब्बा इटहरी -३ सुनसरीItahari 3, सुनसरी नागरिकता शाखा 9843004203
guragaincg20@gmail.com
2 सुरेन्द्र यादव सुरेन्द्र यादव सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9862325107
surendra4yadav1990@gmail.com
3 पञ्‍च बहादुर तामाङ कार्यालय सहयोगी 9812358967
pancha@aaodingla.com
4 शेर बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी 9812358928
sher@aaodingla.com