नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दिङ्गला भोजपुर


नागरिकता सम्बन्धी

यस ईलाका प्रशासन कार्यालय दिंला तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा द्धन्दको समयमा मिति २०६०-११-१९ मा आगलागी भई कार्यालयको सम्पूर्ण अभिलेख जलि नष्ट भएकोले उक्त मिति भन्दा अघि जारी भएका नागरिकताबाट राहदानी बनाउनको लागि यस कार्यालयमा समेत अभिलेख कायम गर्नु पर्ने भएको हुँदा प्रतिलिपी नागरिकता लिनु पर्ने व्यहोरा सबैका लागि जानकारी गराईन्छ ।
पुनश्च - मिति २०५७ मंसिर बाट २०५८ मंसिर सम्ममा बनाएका नागरिकताहरुको ८० प्रतिशत सम्म अभिलेख यस ईलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेको समेत जानकारी गराइन्छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय