Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

चिरञ्‍जीवी गुरागाई


चिरञ्‍जीवी गुरागाई


चिरञ्‍जीवी गुरागाई
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल guragaincg20@gmail.com
सम्पर्क 9843004203
ठेगाना इटहरी -३ सुनसरीItahari 3, सुनसरी
बहाल मिति २०७५ बैशाख २४