Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

पञ्‍च बहादुर तामाङ

  • पञ्‍च बहादुर तामाङ

पञ्‍च बहादुर तामाङ


पञ्‍च बहादुर तामाङ
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल pancha@aaodingla.com
सम्पर्क 9812358967
बहाल मिति २०५५ असार ९