Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 aaodingla aaodingla कार्यालय प्रमुख नागरिकता शाखा 9852077123
aaodingla@moha.gov.np
2 चिरञ्‍जीवी गुरागाई चिरञ्‍जीवी गुरागाई नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9843004203
guragaincg20@gmail.com
3 राजेश दाहाल राजेश दाहाल सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9842334287
4 सुरेन्द्र यादव सुरेन्द्र यादव सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9862325107
surendra4yadav1990@gmail.com
5 पञ्‍च बहादुर तामाङ पञ्‍च बहादुर तामाङ कार्यालय सहयोगी 9812358967
pancha@aaodingla.com
6 शेर बहादुर गुरुङ शेर बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी 9812358928
sher@aaodingla.com