Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

शेर बहादुर गुरुङ

  • शेर बहादुर गुरुङ

शेर बहादुर गुरुङ


शेर बहादुर गुरुङ
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल sher@aaodingla.com
सम्पर्क 9812358928
बहाल मिति २०५५ श्रावण ७