Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय,दिङ्गला भोजपुर

दिङ्गला

 • योगमाया प्रतिष्ठान गौंडेनीमा रहेको योगमायाको प्रतिमा

 • दिङ्गला बजार

 • 16
  कार्तिक
  बजार अनुगमन
  2075-07-16

  मिति २०७५/०७/१६ गते इलाका प्रशासन कार्यालय दिङ्गलाको शा.अ. विजय राईको नेतृत्वमा स...

सबै समाचार
चिरञ्‍जीवी गुरागाई
चिरञ्‍जीवी गुरागाई

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
9843004203

राजेश दाहाल
राजेश दाहाल

सहायक लेखापाल

सुरेन्द्र यादव
सुरेन्द्र यादव

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

पञ्‍च बहादुर तामाङ
पञ्‍च बहादुर तामाङ

कार्यालय सहयोगी

शेर बहादुर गुरुङ
शेर बहादुर गुरुङ

कार्यालय सहयोगी